Indkaldelse til GF

4. marts 2020

Indkaldelse til generalforsamling 26. marts 2020 kl. 19.00 i Lübker Golf Resort, Klubhuset. Se annonce,  fuldmagtsblanket og årsrapport 2019 her

Årsrapporten bliver lagt op når den er klar. Senest 8 dage før generalforsamlingen.