NOFF sænker prisen 22 % for 2022

12. november 2021
  1. november 2021

Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning, (NOFF) sænker prisen med 22 % for 2022.

 

NOFF´s fjernvarmepriser har i mange år været meget høje. Vi har længe slæbt os op ad bakken, men nu har vi nået toppen og kan begynde en mere behagelig nedtur. Dette sker samtidigt med at øvrige energipriser stiger voldsomt.

På generalforsamlingen i foråret meddelte bestyrelsen, at den arbejdede med en omfattende plan for nedsættelse af priserne. Bestyrelsens målsætning var en sænkning af priserne med 25 %. Hele processen er nu gennemført og resultatet blev 22 %. Når man husker at pristallet i løbet af 2021 er steget med 3 %-point samt de stigende elpriser, så må det betragtes som at være nået i mål.

Baggrunden for prissænkningen er dels en omlægning af flere lån, dels en forlænget afskrivning fra i alt 25 år til i alt 30 år. Dette sammenholdt med, at vores varmeleverandør Brdr. Thorsen Varmeværk I/S har været igennem en tilsvarende proces, har ført til det endelige resultat.

For et standardhus betyder dette en årlig besparelse på kr. 5.839,00. Den faktiske besparelse for den enkelte forbruger vil være mellem 19 % og 25 % afhængig af ejendommens størrelse og energibehov.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen